Ongoing

🫁 8 ದಿನಗಳ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ – 22ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಿಂದ 29ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 🫁

Yogavijnana 1425, 1st Stage, 2nd Phase, 3rd Cross, Chandra layout, Bangalore

🫁 8 Days Pranayama workshop in Kannada: 22nd Sep to 29th Sep 2023 🫁 ಉಸಿರಾಟವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಉಸಿರಾಟವು ನಮ್ಮ

INR2200

Samskrita Sambhashana Varga from 23rd Sep to 1st Oct 2023

Yogavijnana 1425, 1st Stage, 2nd Phase, 3rd Cross, Chandra layout, Bangalore

Yogavijnana foundation and Vyoma Linguistic Labs Foundation presents an exciting opportunity to learn to speak in Sanskrit for FREE. The 'Samskrita Sambhashana Varga-2023' Conducted By: Shri. Raghunandana R & Sou.

error: Content is protected !!
×

Namaste

Chat directly over Whatsapp with our manager below

× How can we help you?